Obezite ve Otizm İlişkisi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Uncategorized
  4. »
  5. Obezite ve Otizm İlişkisi

Obezite ve Otizm İlişkisi

Batı Dünyasında son 20 yılda obez çocuk sayısındaki büyük artış ve otizm spektrum bozuklukları gözlemlenen çocukların sayısındaki artış dikkat çekici. Bu da obezite ve otizm arasındaki ilişki konusunda merak doğuruyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 0-5 yaş aralığındaki çocuklardan %8,5’i obez, %26,4’ü ise fazla kilolu ve şişman.

Yine 6-18 yaş arasında obezite sıklığı %8,2 ve fazla kilolu ve şişman olanların oranı ise %22,5’tir.

Bu araştırmanın 2010 yılında yapıldığı ve çocukluk çağı obezitesinin artış hızının %8 olduğu göz önüne alınırsa günümüzde bu rakamların çok daha yüksek olduğu düşünülebilir. Otizm konusunda ise otizmin görülme hızının çok büyük bir hızla arttığını söylemek mümkün.

1985 yılında her 2.500 çocuktan birine otizm tanısı konurken, günümüzde her 59 çocuktan birine otizm tanısı konulmaktadır.

Her iki rahatsızlığında genetik ve çevresel birçok faktörden etkilendiği bilinmekte ve yapılan araştırmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Gerek obezitenin gerekse de otizmin oluşumunda birçok faktörün etkisi var, peki ikisinin arasında nasıl bir ilişki var?

Obezite ve otizm ilişkisini iki yönlü inceleyelim.

obezite nedir

Numarınızı Bırakın

Sizi Arayalım


Otizmin Obezite Gelişimindeki Rolü

Aile ve halk sağlığı uzmanı Carol Curtin ve meslektaşlarının 2010 yılında yayınladığı bulgulara göre otizmli olmayan çocukların obezite prevalansı %23,6 iken, otizmli çocukların ki %30,4. Araştırma sonucunda otizmli çocukların daha yüksek obezite riskine sahip oldukları ortaya koyuldu ve obezite gelişen otizmli çocukların eğilimlerine odaklanarak bunun sebebinin açıklanabileceği sonucuna vardılar.

Obezitenin en önemli sebeplerinden biri de kişinin yeme alışkanlıklarıdır. Otizmli çocukların yeme alışkanlıklarına bakıldığında alışılmışın dışında yeme alışkanlıkları olduğu görülür. Çoğunlukla yiyecekler konusunda seçici veya aşırı seçicidirler. Yapılan araştırmalarda otizmli çocukların yüksek yağlı, enerji yoğun yiyecekleri tercih ettikleri görülmüştür. Bu beslenme alışkanlıklarının otizmli çocuklarda obezite gelişimine katkıda bulunması olasıdır.

Yetişkin çağdaki otizmli bireylerin obezite yönünden durumuna bakıldığında da bu araştırma sonuçlarını destekler nitelikte veriler görüyoruz. Diğer bir araştırmada da araştırmaya katılan Otizmli yetişkinlerin %34’ünde obezite görülürken, Otizmli olmayan yetişkinlerin %27’sinin obez olduğu saptanmıştır.

Obezite ve Otizm İlişkisi

Gerek çocukluk çağında, gerekse de yetişkinlerde obezitenin sağlığı birçok açıdan olumsuz yönde etkilediği bilinen bir gerçektir.

Bu yüzden otizmli çocukların, erken yaşta doğru beslenme ile metabolik açıdan desteklenmeye ve bedensel aktiviteye yönlendirilerek obeziteden korunmaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum.

Özel ilgi ve özel eğitime ihtiyaç duyan bu çok özel çocukların aileleri, bu konuda da çok özenli davranmalı, işin obezite yönünü ihmal etmemelidirler.

Hamileyken obez olan annelerin çocuklarında otizm ortaya çıkma riski daha yüksektir.

Numarınızı Bırakın

Sizi Arayalım


Obezitenin Otizm Spektrum Bozukları Gelişmesinde Rolü Var mıdır?

Yapılan birçok araştırma olmasına rağmen Otizme kesin sebep olan bir faktör henüz bulunamamış olsa da birçok bilim insanı arasındaki yaygın görüş otizmin anne karnında başlayan bir süreç olduğu yönünde.

Gebelik sırasında oluşan enfeksiyon, kalitesiz veya tek tip beslenme, obezite, diyabet, hipertansiyon ve stres gibi faktörlerin, bebeğin beyin gelişiminde değişikliklere neden olarak otizm riskini arttırabileceği düşünülmektedir.

Hamileyken obez olan annelerin çocuklarında otizm ortaya çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur.

1.000 Kaliforniyalı çocuğun verilerinin incelendiği bu tür bir çalışmanın sonucunda obezite hastası annelerin bebeklerinde otizm riskiyle ve diğer gelişimsel gecikmelerle karşı karşıya olduğu belirlenmiştir.

Obezite ve Otizm İlişkisi

Sağlıklı kiloda bir annenin otizmli çocuk sahibi olma olasılığı 88’de 1 ise, obezite hastası bir annenin otizmli çocuk sahibi olma olasılığı 53’te 1’dir.

Ayrıca obezitenin görülen yandaş hastalıklarının başında gelen diyabet de bebekte otizm gelişmesini etkileyebilecek unsurlar arasındadır. 

Diyabet hastası hamilelerin çocuklarında gelişimsel gecikmeler görülme olasılığı, sağlıklı annelere göre yaklaşık 2 buçuk kat fazladır.

Kesin olarak hamilelikte obezite otizme sebep olur ya da sağlıklı kilodaki hamilelerin çocukları asla otizmli olmaz diyemesek de, dünyaya sağlıklı bebekler getirmek için ortadan kaldırmanın mümkün olduğu en ufak bir risk faktörünü bile göz ardı edemeyiz.

Bu yüzden obezite hastası kadınlar sağlıklı bir hamilelik ve doğum süreci geçirmek, obezite ve diyabete bağlı gelişebilecek otizm ve diğer gelişimsel bozukluk risklerini bertaraf etmek için tedavi olup, hamileliklerini obezite tedavisinden sonra planlamalıdırlar.

Sağlıkla kalın…

Numarınızı Bırakın

Sizi Arayalım